Kvalitet

 Mattrygghet er viktig i alle ledd av prosessen og selv om vi ikke produserer selv, er vi opptatte av at våre leverandører har de riktige sertifiseringene.

Sertifiseringer og medlemskap:

FSSC 22000
LAST NED
ISO 9001
LAST NED
MEDLEMSBEVIS
 GRØNT PUNKT
LAST NED

POLICY FOR KVALITET OG NÆRINGSMIDDELTRYGGHET

Food Innovations policy er forankret i Food Innovations` overordnede strategiske plattform:
Food Innovation har som mål å være en solid og foretrukket aktør i markedet for råvarer og ingredienser til næringsmiddelprodusenter. Vi differensierer på lang erfaring og høy grad av teknisk kompetanse, produktkompetanse og produktutvikling. I tillegg til å tilby en stor bredde i både kjente og nye funksjonelle ingredienser, er vi derfor også en verdifull kompetanseressurs for våre kunder som bidrar med rådgiving og bistand i produktutvikling og produktforbedring.
Vi har hatt- og har en solid og stabil økonomi som gir tillit og trygghet for våre kunder, leverandører, ansatte og eiere. Vi arbeider for en jevn, organisk vekst med sunn drift som ikke setter selskapet i risiko.
Vi leverer produkter og ingredienser som er trygge for konsumentene, av høy kvalitet og til avtalt tid og pris. Vi stiller de samme, høye krav til kvalitet, trygg mat, punktlighet og etisk handel til våre  leverandører som til oss selv, slik at dette sikres gjennom hele kjeden. Vi jobber aktivt med kontinuerlig forbedring på alle områder av vår virksomhet for å forebygge avvik og nå våre mål for kvalitet og næringsmiddeltrygghet. Dette innebærer god leverandørkontroll, relevant intern kompetanse, rutiner og god intern- og ekstern kommunikasjon.

Design og utvikling av M51 Marketing