Kvalitet

 Mattrygghet er viktig i alle ledd av prosessen og selv om vi ikke produserer selv, er vi opptatte av at våre leverandører har de riktige sertifiseringene.

Food Innovation implementerte i 2007 et kvalitetssystem som er bygd opp etter BRC-standard, men vi er pr i dag ikke sertifisert etter noen kvalitetsstandard.

 Vi har ivaretatt krav fra myndigheter og kunder om et system som ivaretar trygg mat ved:

- rutiner for godkjenning av leverandører og produkter

- produktinformasjon og dokumentasjon

- krav om produktanalyser CoA med hver levering der dette foreligger

- egne analyser ved direkteimport fra 3. land

- sporbarhet

- instrukser ved ev tilbakekalling

Food Innovation jobber mot å bli sertifisert i FSSC 22000 i høst 2023.

For datablader eller annen dokumentasjon: office@foodinnovation.no

Design og utvikling av M51 Marketing