Produktutvikling

Produktutvikling er en prosess som starter med en idé og slutter når det ferdige produktet lanseres på markedet.

En innovasjonsprosess

Produktutvikling er en innovasjonsprosess - man går fra en ide til det endelige produktet er tilgjengelig på markedet.

Ideen kan være behov eller ønske om et nytt produkt eller en optimalisering av et eksisterende.

Innovasjonsprosessen starter gjennom kartlegging av behovet til ideen, valg og tilgang av råvarer, produksjonsprosesser, kostnadsstyring og markedsrettede undersøkelser mot bruker.

Food Innovation har gjennom 20 år opparbeidet en bred erfaring med å styre og veilede bedrifter og kunder gjennom denne prosessen – i tett samarbeide med våre leverandører.

Tenk langsiktig og fremtidsrettet! Et beskrivende uttrykk som har vist sitt sanne for mange bedrifter er Innovate or die!

Design og utvikling av M51 Marketing